Najlepszym i jedynym rozwiązaniem problemu zakwaszenia jest zmniejszenie zanieczyszczeń, emitowanych poprzez zbyt duże zużycie paliw.

Można to przeprowadzić na dwa sposoby: oszczędniej i z umiarem gospodarować energią i innymi zasobami przyrody, a po drugie wprowadzenie do użytku możliwie najbardziej efektywnej techniki spalania i oczyszczania.

Według dogłębnych analiz przeprowadzonych już w 1981 roku, stwierdzono iż emisja siarki mogłaby zostać zmiejszona o ponad połowę, w przeciągu jedynie 10 lat, tylko za pomocą wykorzystywania dostępnych wówczas urządzeń do odsiarczania. Jedynym minusem tego przedsięwzięcia byłby wzrost kosztów energii, średnio o 3%. Analiza ta pokazała jedynie najbardziej oczywiste rozwiązanie, chociaż można zmniejszyć szkodliwą emisję na wiele innych sposobów, jednak trzeba liczyć się ze wzrostem kosztów.

Za najbardziej szkodliwe źródło emisji dwutlenku siarki, uznaje się spalanie węgla brunatnego, który jest najbardziej zasiarczony.

Z drugiej strony, najbardziej ekologicznymi formami zapobiegania emisji spalin do atmosfery, jest rozwój elektrowni wodnych, wiatrowych czy energetyki jądrowej.